E-ISSN 2717-7122
 

Talent. Year: 2013, Volume: 3, Issue: 2

  Editorial

 1. This issue of the TJGE includes three research articles and a book review.
  Uğur Sak
  Talent. 2013; 3(2): 52-
  » Abstract

 2. Research Article

 3. A Componential Analysis of Gender Differences in Scientific Creativity
  N. Nazlı Özdemir, Uğur Sak
  Talent. 2013; 3(2): 53-65
  » Abstract » PDF

 4. Revalidating the Arabic Scale for Teachers' Ratings of Basic Education Gifted Students' Characteristics Using Rasch Modeling
  Salah Eldin Farah Atallah Bakheit
  Talent. 2013; 3(2): 66-88
  » Abstract » PDF

 5. Guidance Needs of Gifted and Talented Children’s Parents
  Üzeyir Ogurlu, Yavuz Yaman
  Talent. 2013; 3(2): 81-94
  » Abstract » PDF

 6. Review Article

 7. Kitap “Gifted Child Today” ve “The Journal of Secondary Gifted Education” adlı dergilerden fen alanında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili seçilen toplam 11 makaleden oluş-maktadır. Bu kitap fen alanında üstün yeteneklilerin karakteristik özellikleri, tanılanması, bu öğrencilerle çalışan öğretmenlerin özellikleri, farklılaştırılmış fen bilimleri müfredatı konula-rını içermektedir. Makaleler aşağıdaki konulara göre 3 bölüme ayrılmıştır.
  Susan K. Johnsen, James Kendrick
  Talent. 2013; 3(2): 95-96
  » Abstract